همایش استانی داستان های فارسی پس از انقلاب اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش استانی داستان های فارسی پس از انقلاب اسلامی

Provincial Conference of Persian Stories after the Islamic Revolution

پوستر همایش استانی داستان های فارسی پس از انقلاب اسلامی

همایش استانی داستان های فارسی پس از انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش استانی داستان های فارسی پس از انقلاب اسلامی مراجعه فرمایید.