پنجمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی، بهمن ماه 97

پنجمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی

The 5th National Conference and 3rd International Conference on Preventive Medicine, Health, Marine Relief and Treatment on Surface and Subsurface Bunkers

پوستر پنجمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی

پنجمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط نیروی دریایی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

طب پیشگیری دریایی

بهداشت دریایی

طب نیروی دریایی

طب زیر دریایی و هایپر بار

طب رزم در دریا

طب سفرهای دریایی

سلامت شغلی در دریا

مدیریت پایش ، ارزیابی و درمان بیماری ها در دریا

بهداشت ، امداد و درمان نبردهای دریایی

امداد و نجات دریایی

مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا

اورژانس های دریایی

پرستاری و تریاژ در دریا

فناوری های نوین طب دریا

مدیریت فناوری اطلاعات در دریا

مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی ، امدادی و درمانی

مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل

طب ورزش ها و تفریحات دریایی