اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شهریور ماه 99

اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

The first scientific-research conference on psychology, counseling, educational sciences and social sciences

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا درباكو-آذربايجان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

گروه روانشناسی

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • روانشناسی محیطی
 •  شناخت اجتماعی و روان‌درمانی
 • مغز، علوم شناختی و روان‌درمانی
 • معنای فرهنگی تن-روان و روان‌درمانی
 • انطباق فرهنگی روان‌درمانی
 • ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی
 • روان‌درمانی جامعه‌محور
 • ابعاد فرهنگی-اجتماعی روان‌درمانی
 • روان‌درمانی، تغییرات و بحران‌های اجتماعی
 • جنسیت و روان‌درمانی
 • گروه‌درمانی، خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی در ایران
 • فناوری‌های نوین و روان‌درمانی
 • روان درمانی بینش گرا
 • روان درمانی تحلیلی کاربردی
 • درمان روانی تحلیلی مبتنی بر بدن
 • مشاوره و توانبخشی بهداشت روانی
 • روانشناسی رفتاری
 • درمان رفتاری
 • درمان رفتاری کودک و نوجوان
 • درمان رفتاری شناختی
 • سلامت روان
 • تشخیص اختلالات روانی
 • رفتارهای اعتیادی و روان‌درمانی
 • مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و روان‌درمانی
 • روان‌درمانی مشکلات جنسی
 • اخلاق و قانون در روان‌درمانی
 • اقتصاد روان‌درمانی
 • روان درمانی خانواده محور
 • رویکرد روان تحلیلی
 • رویکرد روان پویشی
 • رویکرد شناختی-رفتاری
 • هنر درمانی
 • روان درمانی دینی و معنوی
 • فرهنگ و روان درمانی
 • اخلاق در روان درمانی
 • روان درمانی در بحران
 • پژوهش های نوین در روان درمانی
 • روان درمانی و نوجوانان
 • روان درمانی و مشاوره
 • روان درمانی روان شناختی
 • روانکاوی
 • تکنیک های روان درمانی

  گروه مشاوره

 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • مددکاری اجتماعی
 • سلامت خانواده، سالمندی
 • ازدواج و خانواده
 • مطالعات جوانان
 • جمعیت شناسی
 • رشد اجتماعی
 • سازگاری اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مشاوره مدرسه
 • مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
 • سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
 • خانواده و مشکلات روان شناختی
 • خانواده و ارتباطات بین فردی
 • خانواده و کودک
 • خانواده و کودک با نیازهای ویژه
 • راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی
 • کودکان با نیازهای ویژه پیشگیری،تشخیص و درمان
 • اختلال یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی ، اوتیسم و مشکلات حرکتی،  مشکلات شنوایی و بینایی و  ...
 • مشکلات روانشناختی و راهکارهای درمانی
 • آسیب های اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی
 • مشکلات تحصیلی، عزت نفس و اعتماد به نفس

علوم تربیتی

 • آموزش و پرورش
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • برنامه ریزی درسی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش در پرورش ابتدایی
 • آموزش پیش دبستانی
 • علوم تربیتی
 • اخلاق اسلامی
 • اعتیاد
 • آسیب های اجتماعی
 • سلامت روان
 • جامعه شناسی
 • سبک زندگی
 • مدیریت آموزشی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • یادگیری
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • اخلاق
 • رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت

 گروه علوم اجتماعی

 • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 •  مدیریت خدمات اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • علوم ارتباطات اجتماعی 
 •  پژوهش علوم اجتماعی
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • زیست اخلاق اسلامی
 • سازگاری اجتماعی 
 • ازدواج و خانواده
 • مطالعات جوانان
 • جمعیت شناسی
 •  رشد اجتماعی
 • راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
 • مشاوره
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • مددکاری اجتماعی
 • سلامت خانواده، سالمندی
 • ازدواج و خانواده
 • مطالعات جوانان
 • جمعیت شناسی
 • رشد اجتماعی
 • سازگاری اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مشاوره مدرسه
 • مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
 • سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
 • خانواده و مشکلات روان شناختی
 • خانواده و ارتباطات بین فردی
 • خانواده و کودک
 • خانواده و کودک با نیازهای ویژه
 • راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی
 • کودکان با نیازهای ویژه پیشگیری،تشخیص و درمان
 • اختلال یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی ، اوتیسم و مشکلات حرکتی،  مشکلات شنوایی و بینایی و  ...
 • مشکلات روانشناختی و راهکارهای درمانی
 • آسیب های اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی
 • مشکلات تحصیلی، عزت نفس و اعتماد به نفس