اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)

The first international conference of the image of the Holy Prophet (PBUH)

پوستر اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص)

اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسیج مستضعفین ستاد خیریه زهرای اطهرشرکت زمین سازه صدرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی سیمای پیامبر اکرم(ص) مراجعه فرمایید.