چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

Fourth National Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Payame Noor University

پوستر چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه پیام نور واحد رشت،دانشگاه پيام نور استان گيلان- مركز رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور