اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری، مهر ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری

the 1st biennial congress on psychology and behavioral sciences

پوستر اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری

اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تبریز،دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.