اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت

National Conference on Professional Applied in Education Processes

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،مديريت آموزش و پرورش شهرستان ميناب- كارشناسي پژوهش و تحقيقات در شهر میناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت