همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت

National Conference on the Culture of Sacrifice and Martyrdom

پوستر همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت

همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،دانشكده اصول دين در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت