سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی، مهر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی

3rd International conference on Oriental Studies with the Approach of Peace and Cultural Diplomacy

سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه امام صادق،دانشگاه امام صادق (ع) - موسسه سفيران مبين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی