نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران، اسفند ماه ۱۳۸۵

نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

01st Oral History Seminar

نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران