جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه، اسفند ماه ۱۴۰۱

جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه

The worldview of the noble element and cultural-educational teachings in Qabusnameh

پوستر جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه

جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه