هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران

هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران

18th Ophthalmology Congress of Iran

هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ تا ۷ آذر ۱۳۸۷ توسط انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.