هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران، آذر ماه ۱۳۸۷

هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران

18th Ophthalmology Congress of Iran

هجدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانانجمن چشم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید.