اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله

1st National Conference on Optimization and New Solution Methods

پوستر اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ، در شهر نهاوند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله