چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار، مهر ماه ۱۳۹۰

چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

4th National Conference on Retrofiting

پوستر چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار