سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری

سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری

3rd National Congress on Urban Management and Construction Stability

پوستر سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری

سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین و سازمان نظام مهندسی استان مرکزی در شهر اراک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری محورهای همایش:
1.مقاوم سازی شریانهای حیاتی و تاسیسات زیرزمینی
2.مقاوم سازی ساختمان
3.مقاوم سازی بناهای قدیمی
5.لزوم مقاوم سازی موثر در مدیریت بحران بر اساس دستورالعمل بهسازی
6.بررسی اثرجانمایی سازمانهای مدیریتی برمدیریت بحران
8.صنعتی سازی ساختمانها در شهرهای صنعتی
9.پیوند میان کالبد قدیم وزندگی جدید در شهرهای با پیشینه ی تاریخی
10شناسایی سکونتگاهای غیر رسمی وراه حل های علمی جلوگیری از آن
11پهنه بندی ژئوتکنیکی درشهرهای استان مرکزی و شناخت خاکهای مساله دار
12.نقش اقتصاد جامعه درکیفیت ساخت وساز
13.مطالعه موردی ارزیابی ریسک بحران دراستان مرکزی
14مطالعه موردی نقشه خطراستان مرکزی
15.ژئوتکنیک لرزه ای
16.مصالح نوین
17- مبلمان شهری و سامان دهی منظر شهری
18-بررسی و شناسایی خاک های مساله دار
19-هویت در شهرک های اقماریمقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری