یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد، خرداد ماه 97

یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد

Eleventh Annual Ophthalmology Congress of Khatam Hospital in Mashhad

یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص) در شهر مشهد برگزار گردید.