یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد، خرداد ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد

Eleventh Annual Ophthalmology Congress of Khatam Hospital in Mashhad

یازدهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی بیمارستان خاتم مشهد در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،بيمارستان تخصصي چشم پزشكي خاتم الانبياء (ص) در شهر مشهد برگزار گردید.