همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی

National Conference on Challenges and Strategies for the Development of Sacred Relics to the Cultural Center

پوستر همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی

همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،اداره کل اوقاف و امورخیریه خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه بقاع متبرکه به قطب فرهنگی