اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت، آذر ماه ۱۳۷۹

اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

Congress of Corrosion in the Oil Industry

اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۹ توسط ،دانشگاه صنعت نفت در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت