اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

National Conference on Advanced Technologies in Oil, Gas, Refining and Petrochemical Industries

پوستر اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی قوچان،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی