نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان، اردیبهشت ماه 97

نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

The First Conference on Opportunities, Challenges and Solutions for Employment and Business Development with an Emphasis on Hormozgan Province Capacities

پوستر نخستین کنفرانس  فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه هرمزگان - دانشکده مدیریت و حسابداری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

ایجاد و توسعه کسب و کار
کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیت های بندری و کشتیرانی استان
فرصت های کسب و کار در گردشگری ساحلی
فرصت های گردشگری و اکوتوریسم دریایی استان هرمزگان
چالش ها و موانع کسب و کار در بخش شیلات و آبزیان
فرصت ها و ظرفیت های آبزی پروری دریایی(تولید فراورده های دارویی ، کشت جلبک، پرورش متراکم میگو، تولید غذای آبزیان، کشت آرتمیا، پرورش صدف های خوراکی،پرورش ماهی در قفس و .....)
کسب و کارهای نوین در بازرگانی و بیمه های دریایی
حمل و نقل و ترانزیت دریامحور
کسب و کارهای مبتنی بر ورزش های ساحلی
فرصت های کسب و کار در کشتی سازی و صنایع فرا ساحل
بررسی راه های تداوم بخشی رونق تولید در بنگاه های کوچک و کتوسط
بررسی راه های اجرایی افزایش تولید داخل کالاهای کشاورزی، توسعه باغات و گیاهان دارویی
بررسی برنامه اجرایی مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران
بررسی راه های تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره وری و کارآفرینی
 

به کارگیری فن آوری در توسعه کسب و کار
فن آوری اطلاعات و فرصت های اشتغال در استان
شرکت های دانش بنیان و فرصت های اشتغال در استان
استراتژی های دانش، انتقال دانش و توسعه کسب و کار
کارآفرینی و توسعه کسب و کار
نقش فن آوری های نوین در تعاونی ها و توسعه کسب و کار
راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی برای بهبود کسب و کار
بررسی راه های حمایت از اسقرار شرکت های دانش بنیان
ارتقای زیست بوم کارآفرینی و شتاب دهی به توسعه شرکت های دانش بنیان
توسعه فن آوری های راهبردی و مزیت ساز با رویکرد نیاز محوری و تجاری سازی
 

تامین مالی ، بازاریابی و سرمایه گذاری در توسعه کسب و کار
افق های نوین اشتغال و توسعه کسب و کار در استان هرمزگان
ظرفیت سازی توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی
بررسی راه های اجرایی تقویت کمی و کیفی حضور نهادهای مالی در بازار سرمایه
طراحی ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
چالش ها و فرصت های فراروی تولید در شرکت های کوچک و متوسط
فرصت های صنعت حمل و نقل و توسعه کسب و کار
ظرفیت های آمایش سرزمینی و توسعه کسب و کارهای نوین
نقش تعاونی های نوع جدید در جذب سرمایه های خرد
فرصت های کسب و کار در صنایع دستی استان
بررسی نقش بانک ها، نهادهای مالی اعتباری و مشوق ها در توسعه مشاغل
نقش دولت در توسعه کسب و کارهای نوین
کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیت های بازرگانی و بیمه ای در استان هرمزگان
بررسی نقش بازارهای سرمایه در توسعه کسب و کار
بررسی نقش توسعه کشاورزی در ایجاد کسب و کارهای نوین
بررسی چالش ها و فرصت ها و نقش مناطق آزاد در ایجاد اشتغال و کسب وکار
بررسی فرصت ها و چالش ها و نقش مناطق ویژه اقتصادی در ایجاد اشتغال و کسب وکار
برند سازی و کسب و کارهای نوین
بازاریابی و شبکه های اجتماعی و توسعه اشتغال
موانع موجود در توسعه بازاریابی و بهبود فضای کسب و کار
اقتصاد مقاومتی و توسعه کسب و کار
اشتغال و کسب و کارهای بین المللی در استان هرمزگان
بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در رونق کسب و کار
کسب و کارهای مبتنی بر توسعه مناطق روستایی استان
 

اشتغال و توانمند سازی نیروی کار
بررسی راه های اجرایی حمایت و تقویت شبکه های کسب و کار ، خدمات کارآفرینی و کلینک های کسب و کار
بررسی راه های اجرایی بهره گیری از نهادهای بخش غیر دولتی
بررسی راه های اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار
بررسی راه های اجرایی پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و جوامع محلی
بررسی راه های اجرایی دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای
بررسی راه های حمایت از کارآفرینی با تاکید بر مشاغل نوپا و نوآورانه به خصوص مشاغل دریا محور
بررسی راه های اجرایی توسعه مشاغل خانگی و خرد
بررسی راه های تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی
نقش منابع انسانی در عملکرد بنگاه های اقتصادی
سرمایه های معنوی و توسعه کسب و کار
سرمایه اجتماعی و توسعه کسب و کار
سرمایه انسانی و توسعه کسب و کار
سرمایه روانشناختی و توسعه کسب و کار
سازمان های مردم نهاد و نقش آن در توسعه کسب و کار
کسب و کارهای نوین با نگرش و ورویکرد اسلامی
عوامل انگیزاننده توسعه کسب و کارهای نوین
عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای نوین
 

 مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان