سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، تیر ماه 97

سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی

Third National Conference on Organic Implantation and Proliferation Medicinal Plants

پوستر سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی

سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن گیاهان دارویی ایران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.


محور های همایش 

 • مزیت نسبی و اقتصاد گیاهان دارویی ارگانیک
 • استانداردهای مورد نیاز تولید گیاهان دارویی ارگانیک
 • نهاده‌های مجاز در کشت ارگانیک
 • تغذیه گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای با کودهای آلی و زیستی
 • مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک
 • استفاده از محرک‌های غیرشیمیایی و تنش‌ها در گیاهان
 • تشکیل متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون شیشه‌ای با رویکرد ارگانیک
 • بررسی اکوتیپ‌های بومی بر اساس مارکرهای مورفولوژیکی و مولکولی
 • کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذایی
 • مصرف گیاهان دارویی در علوم دام و آبزیان
 • استفاده از ترکیبات گیاهان دارویی در کنترل بیماریها
 • کاربرد گیاهان دارویی در فیزیولوژی پس از برداشت


مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی