سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، تیر ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی

Third National Conference on Organic Implantation and Proliferation Medicinal Plants

پوستر سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی

سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن گیاهان دارویی ایرانانجمن گياهان دارويي ايران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی