کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان، آبان ماه ۱۳۸۷

کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان

National Conference on Value Engineering in the Construction Industry

کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان