اولین همایش ملی بهداشت مادران و نوزادان، بهمن ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی بهداشت مادران و نوزادان

First National Conference on Maternal and Neonatal Health

پوستر اولین همایش ملی بهداشت مادران و نوزادان

اولین همایش ملی بهداشت مادران و نوزادان در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت مادران و نوزادان مراجعه فرمایید.