دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه

Second National Conference on Nursing and Midwifery for Community Health

دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پرستاری و مامایی در خدمت سلامت جامعه