همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

1st Conference of Nanotechnology Usage in Oil and Petrochemical Industries

پوستر همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی