کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017

International Conference/Workshop of Inter-Islamic Network on Nanotechnology (INN) on Nanotechnology and Nanomedicine

پوستر کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017

کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017 در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژي -شبكه نانوفناوري كشورهاي اسلامي (INN) -كميته دائمي همكاريهاي علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي (COMSTECH) - بنياد علمي سازمان همكاريهاي اقتصادي(ECOSF) در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی NTNM 2017