همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی

National Conference on New Technologies in Chemical Engineering

پوستر همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی

همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی