همایش ملی فناوری های نوین در فرآوری ، بسته بندی، نگهداری مواد غذایی، بهمن ماه ۱۳۹۳

همایش ملی فناوری های نوین در فرآوری ، بسته بندی، نگهداری مواد غذایی

پوستر همایش ملی فناوری های نوین در فرآوری ، بسته بندی، نگهداری مواد غذایی

همایش ملی فناوری های نوین در فرآوری ، بسته بندی، نگهداری مواد غذایی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا در شهر شهرضا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.