ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی، شهریور ماه 97

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

Sixth International Conference on Modern Approaches to English Language Education and Assessment

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ متین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تركيه -استانبول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی