کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران، مهر ماه 97

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

26th Iranian Annual Congress of Orthopedic Surgeons

پوستر کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل - انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران و پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل در شهر بابل برگزار گردید.