همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه

Nutrition Sciences Student Conference

همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی دانشجویان علوم تغذیه