اولین همایش ملی مهارت های نو در روانشناسی و علوم تربیتی، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی مهارت های نو در روانشناسی و علوم تربیتی

The first national conference of new skills in psychology and educational sciences

پوستر اولین همایش ملی مهارت های نو در روانشناسی و علوم تربیتی

اولین همایش ملی مهارت های نو در روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،موسسه آموزش عالی نگاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهارت های نو در روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهارت های نو در روانشناسی و علوم تربیتی