اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)

First International Congress on Neuroscience

پوستر اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)

اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی) در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات علوم اعصاب شيرازستاد توسعه علوم شناختي معاونت رياست جمهوري، مركز ملي نقشه برداري مغزي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)