نخستین همایش ملی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع

پوستر نخستین همایش ملی مهندسی صنایع

نخستین همایش ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشگاه آزاد واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مهندسی صنایع