همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

National Seminar of Earthquake and Retrofit of Structures

همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان