همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان، اسفند ماه ۱۳۸۶

همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

National Seminar of Earthquake and Retrofit of Structures

همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان در شهر بهبهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان