نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول های بنیادی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول های بنیادی

First National student festival of stem cell sciences and technology

پوستر نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول های بنیادی

نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول های بنیادی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن علمی دانشجویی علوم‌پایه و پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول های بنیادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول های بنیادی