دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

2th National Festival and the International Congress of stem cell and medical reform

پوستر دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط ،ستاد توسعه فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي معاونت تحقيقات و فناوري رياست جمهوري در شهر تهران برگزار گردید.