سومین همایش گاز ایران، مهر ماه ۱۳۸۸

سومین همایش گاز ایران

3rd Iran Gas Forum

سومین همایش گاز ایران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۸ توسط ،شركت ملي گاز ايران در شهر تهران برگزار گردید.