اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

First Conference on Curriculum and Mind Training in Teacher Training

پوستر اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان- پرديس امام خميني(ره) گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم