اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم، اسفند ماه 98

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

First Conference on Curriculum and Mind Training in Teacher Training

پوستر اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی(ره) گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنفرانس:

1- طراحی الگوهای برنامه درسی مبتنی بر تربیت ذهن

2- طراحی روش های تدریس مبتنی بر تربیت ذهن

3- طراحی و تولید محتوی با رویکرد تربیت ذهن

4- طراحی روش های ارزشیابی با رویکرد تربیت ذهن

5- طراحی راهبردهای یاددهی- یادگیری با تاکید بر تربیت ذهن

6- نقش برنامه درسی در تربیت ذهن

7- فناوری آموزشی و تربیت ذهن

8- وسایل کمک آموزشی و تربیت ذهن

9- مهارت های ارتباطی و تربیت ذهن

10- نشانگرهای معلم شایسته ونقش آن در تربیت ذهن