اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم، اسفند ماه 98

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

First Conference on Curriculum and Mind Training in Teacher Training

پوستر اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی(ره) گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

1- طراحی الگوهای برنامه درسی مبتنی بر تربیت ذهن

2- طراحی روش های تدریس مبتنی بر تربیت ذهن

3- طراحی و تولید محتوی با رویکرد تربیت ذهن

4- طراحی روش های ارزشیابی با رویکرد تربیت ذهن

5- طراحی راهبردهای یاددهی- یادگیری با تاکید بر تربیت ذهن

6- نقش برنامه درسی در تربیت ذهن

7- فناوری آموزشی و تربیت ذهن

8- وسایل کمک آموزشی و تربیت ذهن

9- مهارت های ارتباطی و تربیت ذهن

10- نشانگرهای معلم شایسته ونقش آن در تربیت ذهن