اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم، مرداد ماه ۱۳۹۹

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

First Conference on Curriculum and Mind Training in Teacher Training

پوستر اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم

اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان،پردیس امام خمینی(ره) گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم