نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی، آبان ماه ۱۳۹۹

نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی

First National Student Congress on Cognitive Sciences

پوستر نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی

نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه گیلان،انجمن علمي مغز و شناخت دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی