دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)، اسفند ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development

دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)