کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۷

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

Conference on New Research in Science and Engineering

پوستر کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي علامه رفيعي در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.