کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21، آبان ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21

International Conference on New Research in Science and Engineering in the 21st Century

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21 در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی فروردین،موسسه اموزش عالي فروردين در شهر آستارا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21