سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک

3rd International Conference on Recent Innovation in Industrial Engineering and Mechanical Engineering Conference

پوستر سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک

سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک