همایش ملی - حکمرانی انقلابی در حکومت اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۳

همایش ملی - حکمرانی انقلابی در حکومت اسلامی

National Conference - Revolutionary Governance in Islamic Government

پوستر همایش ملی - حکمرانی انقلابی در حکومت اسلامی

همایش ملی - حکمرانی انقلابی در حکومت اسلامی در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،دانشگاه جامع انقلاب اسلامیپژوهشکده مطالعات و تحقیقات در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.