اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق، مرداد ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق

National Conference on New Research in Electrical Engineering

پوستر اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق

اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق