همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی

National Conference on New Psychological Research

پوستر همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی

همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين در شهر نایین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی