همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها

پوستر همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها

همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی،دانشگاه آيت اله بروجردي (ره) در شهر بروجرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها